Privacyverklaring

Privacyverklaring Wallfix Benelux BV 

 

Privacybeleid Wallfix Benelux BV, aanbieder van de webshop www.HeelHollandPlakt.NL 

Uw privacy is belangrijk voor ons bij HeelHollandPlakt. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken.

Onze Diensten

De webshop HeelHollandPlakt.NL biedt particulieren en bedrijven een totaalpakket aan wandbekleding / behang en de benodigde producten voor de verwerking hiervan. Deze privacyverklaring is hierop van toepassing. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens van u nodig om de op de webshop geplaatste orders te kunnen uitvoeren en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via uw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u bij HeelHollandPlakt een account aanmaakt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • – Voor- en achternaam;
 • – Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • – E-mailadres;
 • – Uw telefoonnummer;
 • – Uw adres;
 • – Uw locatiegegevens;
 • – IP-adres;
 • – Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • – Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • – Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen

We ontvangen geen informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. 

Cookies en soortgelijke technologieën 

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

Apparaat en locatie

Indien u deze functie hebt geactiveerd in uw telefoon en/of app-instellingen, ontvangen wij gegevens over uw locatie. U kunt altijd uw voorkeuren in uw instellingen wijzigen.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om de door u bestelde producten en diensten te leveren. 

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze producten en diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere aan klantenondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u ter bevestiging van uw account,, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de integriteit en bescherming van onze producten, diensten, klanten en medewerkers te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, kunnen we gebruiken maken van uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Indien nodig delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (zoals hosting providers, klantenservice en e-marketing) en andere partners. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Zoals hierna wordt beschreven onder ‘Verantwoordelijke entiteit’, is de webshop HeelHollandPlakt.NL een handelsnaam van Wallfix Benelux BV en onderdeel van de Wallure Groep, waartoe ook Dutch Wall Decor BV en Wallround BV behoren. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor database beheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met de andere entiteiten gedeeld. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in ons hoofdkantoor in Oostrum-Venray, Nederland.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren wij deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken wij niet langer actief gebruik van uw accountinformatie, bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. 

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken.
Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen via info@heelhollandplakt.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via info@heelhollandplakt.nl